Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Zuberec

Zmluvy » subjekt: Obec Zuberec » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201941PLAVISKO, s.r.o., Oravická 1771, 028 01 TrstenáZámenná zmluvaVzájomná zámena nehnuteľností v katastrálnom území Zuberec opísaných v článku III. zmluvy - CKN č. 2007/2 o výmere 621 m2 a CKN č. 2654 o výmere 621 m20,00 €21.8.2019nestanovený
201934Miroslav Urban a Mária Urbanová, ZuberecZámenná zmluvaVzájomná zámena nehnuteľností v katastrálnom území Zuberec opísaných v článku I. zmluvy29,00 €21.8.2019nestanovený
201924Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, 028 01 TrstenáDarovacia zmluvaPoskytnutie finančného príspevku 350,00 €9.7.2019nestanovený
201923Technické služby Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 RužomberokDarovacia zmluvaPoskytnutie finančného daru 200,00 €6.7.2019nestanovený
201922Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská BystricaDohoda o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca na podujatí - 44. Podroháčske folklórne slávnosti 600,00 €5.7.20194.8.2019
201921Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G754Zrušenie a nahradenie prílohy č. 1 /Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP/ a prílohy č. 4 /Rozpočet projektu/0,00 €5.7.2019nestanovený
201920Rímsko-katolícky farský úrad, Hlavná 366, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zuberec na rok 2019Poskytnutie finančnej dotácie na podujatie - Detský letný tábor Zuberec 2019, ktorý sa bude konať v Zuberci - Zverovke 800,00 €2.7.201930.9.2019
201919OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 TrstenáZmluva o dielo č. 19/2019Záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve vykonať dielo - Prestavba obecného úradu a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci - a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu 511 941,98 €2.7.2019nestanovený
201918MAKROAUDIT s.r.o., Studenohorská 24, 841 03 BratislavaZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018. Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018. Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018. Overenie dodržiavania povinnosti zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2018.1 560,00 €18.6.2019nestanovený
201917Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný KubínInominátna zmluva č. 88/2019Vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania stavby: Inžinierske siete IBV Zuberec - PRTE II, objekty: SO06 Vonkajší vodovod, SO07 Vonkajšia kanalizácia splašková, SO08 Vonkajšia dažďová kanalizácia v objektovej skladbe: SO06 - Vonkajši vodovod a SO07 - Vonkajšia kanalizácia splašková26 759,34 €22.5.2019nestanovený
201916Ubytovňa Zuberec, s.r.o., Zuberec 420, 027 32 ZuberecZmluva o pôžičke peňazíPôžička peňazí za podmienok stanovených zmluvou o pôžičke peňazí10 000,00 €22.5.201930.5.2022
201915Ing. Štefan Pintek, Záhradná 272, 027 32 ZuberecMandátna zmluva na výkon stavebného dozoruVýkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby - Prestavba OU a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci7 000,00 €17.4.2019nestanovený
201914Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 39173 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technické vybavenie DHZO v roku 20193 000,00 €16.4.201910.9.2019
201913Telovýchovná jednota Roháče Zuberec, Andreja Bažíka 420, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Zuberec na rok 2019 na zabezpečenie športovej činnosti v obci Zuberec, športovú reprezentáciu obce a údržbu obecného majetku zvereného príjemcovi25 000,00 €30.3.201931.12.2019
201912KOVOT s.r.o., Vavrečka 467, 029 01 VavrečkaZmluva č. 2019/40 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obceDohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadov a Zberových akcií na území obce0,00 €26.3.2019nestanovený
Položky 1-15 z 29


Úvodná stránka