Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Zuberec

Zmluvy » subjekt: Obec Zuberec » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201825Rímsko-katolícky farský úrad, Hlavná 366, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zuberec na rok 2018Poskytnutie finančnej dotácie na podujatie - Detský letný eRko tábor 2018 konaný v Ústí nad Priehradou 800,00 €28.6.201830.9.2018
201824Okresný súd Námestovo, Nám. A. Bernoláka 332/16, 029 01 NámestovoDohoda o zabezpečení povinnej práceÚprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom0,00 €22.6.2018nestanovený
201823TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v zmluve0,00 €6.6.2018nestanovený
201822MAKROAUDIT s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 BratislavaZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017. Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017. Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017. Overenie dodržiavania povinnosti zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2017. 1 560,00 €26.5.2018nestanovený
201821WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch špecifikovaných v zmluve0,00 €25.5.2018nestanovený
201820BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 ŽilinaZmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osobyVýkon funkcie Zodpovednej osoby 120,00 €19.5.2018nestanovený
201819Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňaZmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajovÚprava práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov0,00 €25.5.2018nestanovený
201818Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 35258 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na materiálno-technické vybavenie DHZO v roku 20183 000,00 €17.4.201810.9.2018
201817Oraving, s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný KubínZmluva o dielo č. 17/2018Vykonanie diela: Prestavba obecného úradu a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci 531 868,86 €28.3.2018nestanovený
201816Telovýchovná jednota Roháče Zuberec, Andreja Bažíka 420, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Zuberec na rok 2018 na zabezpečenie športovej činnosti v obci Zuberec, športovú reprezentáciu obce a údržbu obecného majetku zvereného príjemcovi14 000,00 €20.3.201831.12.2018
201815MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Zuberec_84Poskytnutie služieb špecifikovaných v predmetnej zmluve2 161,00 € (jednotková)13.3.2018nestanovený
201814MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaZmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaÚprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pri poskytovaní aplikačnej podpory sprostredkovateľa prevádzkovateľovi0,00 €13.3.2018nestanovený
201813Zdenka Littvová, Zuberec 512, 027 32 ZuberecZmluva o nájme nebytových priestorov a úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov v Dome služieb v Zuberci 628,32 € (jednotková)1.3.201828.2.2019
201812Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesZmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2018Poskytnutie finančného príspevku pre Spišskú katolícku charitu pre poskytovanie sociálnej služby v Dome Charitas sv. Vendelína - Denný stacionár v Zuberci na rok 20181 300,32 €1.3.201831.12.2018
201811Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-01034Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom 43. Podroháčske folklórne slávnosti, a to vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve a vo výzve25 000,00 €28.2.2018nestanovený
Položky 1-15 z 26


Úvodná stránka