Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Zuberec

Zmluvy » subjekt: Obec Zuberec » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 59
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201759Ing. Gustav Pikulík, Medvedzie 165/48, 027 44 TvrdošínZmluva o dieloZhotovenie diela - Mapový a kartografický materiál Zuberec  194,00 €7.12.2017nestanovený
201758Občianske združenie HAFIRY, Nižné Brehy 365, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zuberec na rok 2017 na materiálno-technické vybavenie tanečných skupín pracujúcich v Zuberci 500,00 €16.11.201731.12.2017
201756Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesZmluva o nájme č. 56/2017Prenájom priestorov v objekte budovy s.č. 530 na prevádzkovanie sociálnej služby formou denného stacionára0,00 €24.10.2017nestanovený
201755Telovýchovná jednota Roháče Zuberec, Andreja Bažíka 420, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zuberec na rok 2017 na zabezpečenie športovej činnosti v obci Zuberec, športovú reprezentáciu obce a údržbu obecného majetku zvereného príjemcovi14 000,00 €24.10.201731.12.2017
201754Ubytovňa Zuberec, s.r.o., Zuberec 420, 027 32 ZuberecZmluva o pôžičke peňazíPôžička peňazí za podmienok stanovených zmluvou5 000,00 €24.10.2017nestanovený
201753Vlastníci a spoluvlastníci bytov v bytovom dome s.č. 370 v ZuberciKúpna zmluvaPredaj a kúpa novovytvorených častí z pozemku CKN č. 385/1 v k. ú. Zuberec o celkovej výmere 1041 m2, ktoré boli odčlenené z pôvodného pozemku geometrickým plánom uvedeným v kúpnej zmluve10 410,00 €24.10.2017nestanovený
201752Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01 Dolný KubínZmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri technickom zabezpečení a kontrole interiéru a exteriéru objektu zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli Múzeu oravskej dediny v Zuberci a na odbornej ochrane a bezpečnosti zbierkových predmetov inštalovaných v jednotlivých expozíciách múzea0,00 €1.11.201731.10.2018
201751MAKROAUDIT s.r.o., Mlynské Luhy 46, 821 05 BratislavaZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016. Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2016. Overenie dodržiavania povinnosti zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2016. 1 560,00 €10.10.2017nestanovený
201750Spišská katolícka charita, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová VesDodatok č. 4/2017 k Zmluve zo dňa 1.1.2011 o zabezpečovaní sociálnych služiebÚprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti1 725,00 €29.9.2017nestanovený
201749Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-03261Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom - Akvizícia knižničného fondu1 000,00 €14.9.201731.12.2017
201748Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný KubínZmluva o podpore realizácie projektuPoskytnutie finančného príspevku na projekt Vybudovanie turistických oddychových a informačných prvkov na chodníku na Predný Salatín2 000,00 €2.8.20171.10.2017
201747Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný KubínZmluva o podpore realizácie projektuPoskytnutie finančného príspevku na projekt Živá pohľadnica v Roháčoch 808,00 €2.8.20171.10.2017
201746PROPERTY HOLDING, a.s., Panenská 13, 811 03 BratislavaZmluva o reklamePoskytnutie dohodnutého priestoru na reklamu počas 42. ročníka Podroháčskych folklórnych slávností 500,00 €2.8.20176.8.2017
201745VEPY spol. s r.o., Oravická 633/31, 028 01 TrstenáZmluva o reklamePoskytnutie dohodnutého priestoru na reklamu počas 42. ročníka Podroháčskych folklórnych slávností 136,00 €2.8.20176.8.2017
201744ARIKA s.r.o., Oravická 633/31, 028 01 TrstenáZmluva o reklamePoskytnutie dohodnutého priestoru na reklamu počas 42. ročníka Podroháčskych folklórnych slávností 300,00 €2.8.20176.8.2017
Položky 1-15 z 59


Úvodná stránka