Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Zuberec

Zmluvy » subjekt: Obec Zuberec » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 52
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201955NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZmena a doplnenie článkov Zmluvy o zabezpečení systému zdurženého nakladania s odpadmi z obalov0,00 €24.9.2019nestanovený
201954VI Group, spol. s r.o., Roľnícka 157, 831 07 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 201953 zo dňa 20.09.2019Zúženie rozsahu predmetu diela a tým aj zníženie ceny za dohodnuté dielo50 000,00 €24.9.201930.6.2020
201953VI Group, spol. s r.o., Roľnícka 157, 831 07 BratislavaZmluva o dielo č. 201953Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: Inžinierske siete IBV Zuberec, Hrady za Milotínom - SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia 108 881,94 €21.9.201930.6.2020
201952Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 LiesekZmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmiÚprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce Zuberec0,00 €21.9.2019nestanovený
201951REN, s.r.o., Rabčická 331/14, 029 44 RabčaZmluva o dieloVykonanie stavby s názvom - Oprava strešného plášta MŠ Zuberec32 708,44 €6.9.2019nestanovený
201950Roháče, spol. s r.o., Borová 445, 027 32 ZuberecZmluva o dielo č. 50/2019Zhotovenie stavby s názvom - Zuberec - lokalita Plavisko, vodovod a splašková kanalizácia42 538,46 €6.9.2019nestanovený
201949PLAVISKO, s.r.o., Oravická 1771, 028 01 TrstenáInominátna zmluva č. 49/2019Vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania stavby Zuberec - lokalita Plavisko, vodovod a splašková kanalizácia objekty: SO 01 Vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia v objektovej skladbe uvedenej v zmluve42 538,46 €6.9.2019nestanovený
201948GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský PodzámokRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru v zákazke - Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec časť 5 - Školský nábytok5 329,00 €5.9.20194.9.2020
201947GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský PodzámokRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru v zákazke - Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec časť 4 - IKT vybavenie14 313,60 €5.9.20194.9.2020
201946GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský PodzámokRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru v zákazke - Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec časť 3 - Laboratórne vybavenie učební7 296,00 €5.9.20194.9.2020
201945GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský PodzámokRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru v zákazke - Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec časť 2 - Technické vybavenie učební17 134,32 €5.9.20194.9.2020
201944GAVIS, s.r.o., Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský PodzámokRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru v zákazke - Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec časť 1 - Didaktické vybavenie učební41 183,60 €5.9.20194.9.2020
201943PLAVISKO, s.r.o., Oravická 1771, 028 01 TrstenáZámenná zmluvaVzájomná zámena nehnuteľností v katastrálnom území Zuberec opísaných v článku III. zmluvy - CKN č. 2007/2 o výmere 621 m2 a CKN č. 2654 o výmere 621 m20,00 €3.9.2019nestanovený
201942Vladimír Magerčák PAMSTAV, Radová 401, 027 32 ZuberecDohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k Zmluve o prenájme nebytových priestorov a úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorovDohoda o skončení nájmu a ukončení platnosti Zmluvy0,00 €3.9.201931.10.2019
201941Stanislav Jantoľák, ZuberecZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností budúceho povinného a oprávneného z verecného bremena v rámci stavby Zuberec - Lokalita Plavisko, vodovod a splašková kanalizácia1,00 €21.8.2019nestanovený
Položky 1-15 z 52


Úvodná stránka