Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Obec Zuberec

Zmluvy » subjekt: Obec Zuberec » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 21
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201918MAKROAUDIT s.r.o., Studenohorská 24, 841 03 BratislavaZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018. Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018. Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018. Overenie dodržiavania povinnosti zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2018.1 560,00 €18.6.2019nestanovený
201917Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný KubínInominátna zmluva č. 88/2019Vzájomná dohoda zmluvných strán o zabezpečení financovania stavby: Inžinierske siete IBV Zuberec - PRTE II, objekty: SO06 Vonkajší vodovod, SO07 Vonkajšia kanalizácia splašková, SO08 Vonkajšia dažďová kanalizácia v objektovej skladbe: SO06 - Vonkajši vodovod a SO07 - Vonkajšia kanalizácia splašková26 759,34 €22.5.2019nestanovený
201916Ubytovňa Zuberec, s.r.o., Zuberec 420, 027 32 ZuberecZmluva o pôžičke peňazíPôžička peňazí za podmienok stanovených zmluvou o pôžičke peňazí10 000,00 €22.5.201930.5.2022
201915Ing. Štefan Pintek, Záhradná 272, 027 32 ZuberecMandátna zmluva na výkon stavebného dozoruVýkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby - Prestavba OU a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci7 000,00 €17.4.2019nestanovený
201914Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 39173 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyPoskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technické vybavenie DHZO v roku 20193 000,00 €16.4.201910.9.2019
201913Telovýchovná jednota Roháče Zuberec, Andreja Bažíka 420, 027 32 ZuberecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Zuberec na rok 2019 na zabezpečenie športovej činnosti v obci Zuberec, športovú reprezentáciu obce a údržbu obecného majetku zvereného príjemcovi25 000,00 €30.3.201931.12.2019
201912KOVOT s.r.o., Vavrečka 467, 029 01 VavrečkaZmluva č. 2019/40 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obceDohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadov a Zberových akcií na území obce0,00 €26.3.2019nestanovený
201911NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZmena a doplnenie článkov Zmluvy o zabezpečení systému zdurženého nakladania s odpadmi z obalov0,00 €20.3.2019nestanovený
201910Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných telefónnych služieb0,00 €20.3.2019nestanovený
201909Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných telefónnych služieb0,00 €20.3.2019nestanovený
201908Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných telefónnych služieb0,00 €20.3.2019nestanovený
201906STAV 4U s.r.o., Radová 321, 027 32 ZuberecZmluva o dielo č. 06/2019Vykonanie stavby: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice - garáže hasičskej techniky v Zuberci21 273,21 €2.3.2019nestanovený
201905Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová VesZmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2019Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku SpKCH2 400,00 €1.3.201931.12.2019
201904Občianske združenie Pro Life StyleZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zuberec na rok 2018 na materiálno-technické zabezpečenie športového podujatia Zuberská foršta 20191 000,00 €1.3.201931.3.2019
201903MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaZmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaPoverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu dojednaným v zmluve MSD_Zuberec_84 zo dňa 12.03.2018. Poverenie na spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje na činnosť spracúvania osobných údajov – Katastrálny operát0,00 €9.2.2019nestanovený
Položky 1-15 z 21


Úvodná stránka